18209722_1448737021863947_246474963_o

W dniu wczorajszym, kierownik naszej drużyny, Maciej Nowociński – złożył w Urzędzie Miasta Wejherowa, dwie propozycję projektów do Budżetu Obywatelskiego realizowanego w roku 2018. Pierwszy projekt – inwestycyjny zakłada drugi etap budowy ” Centrum Sportu Tytani „. W planach między innymi jest:

a) wybudowanie zewnętrznej siłowni

b) założenie monitoringu na całym obiekcie

c) ogrodzenie terenu

d) zamontowanie oświetlenia zgodnego z normami

e) zbudowanie mini placu zabaw dla dzieci

Koszt całego przedsięwzięcia został wyceniony na prawie 199 tysięcy złotych.

Drugi projekt – nieinwestycyjny „Witaj szkoło na sportowo” jest powiązany z centrum sportu, zakłada bowiem zorganizowanie, na jego terenie, rodzinnej imprezy plenerowej w dniu 01.09.2018 (sobota). W ramach projektu znalazło by się :

a) zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców

b) zakup nagród rzeczowych

c) wynajęcie zamków dmuchanych dla dzieci

d) zakup pucharów oraz pamiątek

e) koszt obsługi oraz zabezpieczenia imprezy

Kosztorys projektu opiewa na sumę 10 tysięcy złotych.

Przypomnijmy, że w ubiegłej edycji budżetu obywatelskiego, projekt Macieja Nowocińskiego zdobył przychylność mieszkańców, a jego realizacja ( pierwszy etap budowy „Centrum Sportu Tytani” ) nastąpi w tym roku.