REGULAMIN WLPR TYTANÓW

REGULAMIN WEJHEROWSKIEJ LIGI PIŁKI RĘCZNEJ TYTANÓW:

1.Organizatorem WLPR jest klub sportowy KS TYTANI WEJHEROWO.

 1. Rozgrywki odbywać się będą  w hali ZSP 2 Wejherowo „ELEKTRYK”.
 2. WLPR podzielona będzie na męską i żeńską.
 3. Terminarz i godziny  rozgrywania spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej klubu www.tytaniwejherowo.pl  , na facebook TYTANI WEJHEROWO  oraz zostanie wysłany do każdej z drużyn.
 4. Mecze rozgrywane będą w systemie każdy z każdym oraz możliwa będzie runda rewanżowa.
 5. O kolejności drużyn w Lidze decyduje:

– liczba punktów (2p za wygraną, 1 za remis, 0 za przegraną)

– bilans bramek

– mecz bezpośredni

7.Warunkiem uczestnictwa w WLPR jest zakup Karty Kibica- chociaż 🙂 1 na drużynę.

 1. Zgłoszenie drużyny  powinno zawierać nazwę drużyny, imiona, nazwiska oraz rok urodzenia zawodników, imię i nazwisko trenera oraz tel. komórkowy do trenera  i kapitana drużyny.

9.Zgłoszona drużyna musi składać się z minimum 7 zawodników.

 1. Dołączenie nowych zespołów do rozgrywek wymaga zgody organizatorów ligi.
 2. Zawodnik wpisany w zgłoszenie jednej drużyny nie może reprezentować barw drugiej startującej w Lidze (za zgodą drużyny przeciwnej oraz organizatora istnieje możliwość wypożyczenia zawodnika z innej drużyny).
 3. Drużyna która stawi się w składzie mniejszym niż 5 zawodników, lub spóźni się więcej      niż 15 minut, przegrywa mecz walkowerem 0:10.
 4. Drużyna która nie stawi się na 2 mecze zostanie usunięta z WLPR.
 5. Przełożenie meczu jest możliwe po uprzednim skierowaniu prośby do  organizatorów(minimum 3 dni przed meczem). O przełożeniu meczu decydują organizatorzy.
 6. Mecze będą rozgrywane wg przepisów ZPRP.
 7. Czas rozgrywanych meczów (mogą ulec zmianie):

Mężczyzn  2×20 min + przerwa

Kobiet 2×15+przerwa

 1. Trener-opiekun w czasie gry swojej drużyny ma prawo do wykorzystania 1- minutowego czasu ( raz na połowę ).
 2. Stosowana przez sędziów kara dla zawodników to 1 minuta
 3. W przypadku niesportowego i niekulturalnego zachowania trenera-opiekuna sędzia ma prawo przyznać 1 minutę kary, a także przyznania innej kary takiej jak wykluczenie.
 4. W przypadku wybitnie niesportowego zachowania, uciążliwego łamania zasad regulaminu bądź też zachowania mającego na celu nakłonić do nieprzestrzegania regulaminu – sędzia, jak i organizatorzy mają prawo do zawieszenia, zdyskwalifikowania zawodnika lub trenera.
 5. W obrębie pola gry przebywać mogą jedynie zawodnicy i opiekunowie drużyn, które aktualnie rozgrywają mecz, a także organizatorzy. W przypadku nadmiernego łamania tego przepisu dopuszcza się zawieszenie zawodnika przez organizatorów.
 6. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi ,który może dokonywać zmian.
 7. Protesty rozpatruje i rozstrzyga organizator wraz z opiekunami.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom  organizatora i sędziego w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione rzeczy .
 10. O  wszelkich zmianach w regulaminie drużyny będą informowane przez organizatorów.

TEL KONTAKTOWE:

Prezes KS TYTANI WEJHEROWO- Remigiusz Sałata 790884368

Organizatorzy:

Grzegorz Behrendt  514418335

Michał Wójcik 725238028

Karol Behrendt 506340348

Email :

tytaniwejherowo@wp.pl